* Wiodącym zadaniem medycyny pracy jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników / praktykantów spoczywa (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, art. 5 ust. 2) na: pracodawcach, szkole lub szkole wyższej, gdy pobierający praktyczną naukę zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych w podmiocie zatrudniającym.

* Koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracownika ponosi pracodawca (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, art. 22).

* Koszty badań profilaktycznych uczniów i studentów kierowanych w ramach programu nauczania na praktyki zawodowe ponosi szkoła lub szkoła wyższa (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy , art. 5 ust. 2. pkt. 2).

O tych i innych przepisach dotyczących badań medycyny pracy przeczytasz tutaj.

Choroby zawodowe

Chorobami zawodowymi w myśl ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych są choroby wskazane w zestawieniu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 roku w sprawie chorób zawodowych.

Są to między innymi:

 • choroby zawodowe układu oddechowego
 • zatrucia zawodowe
 • choroby wywołane działaniem czynników fizycznych
 • choroby układu ruchu i obwodowego układu nerwowego
  związane ze sposobem wykonywania pracy
 • choroby zawodowe uszu, nosa, gardła i krtani
 • choroby zawodowe skóry
 • choroby zakaźne pochodzenia zawodowego
 • choroby tropikalne i pasożytnicze pochodzenia zawodowego
 • choroby parazawodowe

Żeby uznać chorobę za schorzenie o charakterze zawodowym, musi być ono spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. Gabinet lekarski Krystyny Waszczuk specjalizuje się w diagnozowaniu i profilaktyce tego typu zachorowań. Wykonujemy także kompleksowe badania do pracy. Już dziś zapisz się do lekarza medycyny pracy!